category

מחקרים חדשים חשפו כי חמישית מההורים והסבים והסבתות לא מכניסים ילדים למושבי ילדים

הרבה יותר מחמישית מההורים והסבים והסבים שלוקחים ילדים ברכבם אינם משתמשים במושבי ילדים.
מבין 605 ההורים והסבים והסבים שנסקרו על ידי ה- RAC, 22 אחוזים הודו שהם לא הכניסו ילדים למושב רכב בכל פעם שהובילו אותם, כאשר 16 אחוז אמרו שהם הזניחו לעשות זאת לעיתים רחוקות, שלושה אחוזים שלא הצליחו לעשות זאת לעתים קרובות ועוד שלושה אחוזים אמרו שהם לא הכניסו ילדים למושבי ילדים באופן קבוע.
פרסומת – הפוסט ממשיך להלן

• כיצד לבחור את מושב הרכב הטוב ביותר לילדים
הורים וסבא וסבתא בני 45 עד 54 הם העבריינים הגרועים ביותר, כאשר שישה אחוזים הודו כי הם לא הצליחו להשתמש במושבי ילדים לעתים קרובות. כ -18 אחוז מההורים בגילאי 17 עד 34 אשמים בכך שעשו זאת לעיתים רחוקות מאוד, וכך גם 16 אחוז מהסבים והסבתות מגיל 65. הנתונים מראים שגברים הם הרבה יותר סבירים מאשר נשים לבצע את העבירה, ביחס של 17 אחוז עד 15 אחוזים.
התירוץ הגדול ביותר שניתנו על ידי נהגים שמודדים שלא להכניס את ילדיהם למושב ילד היה שלא היה להם מושב איתם כמו שהיה ברכב אחר – 54 אחוז אמרו זאת.

Leave a Reply